Firma

Založenie firmy sa datuje od roku 1993, s cieľom poskytovať kvalitnú remeselnú výrobu a činnosť. Zameriavame sa na komplexnú realizáciu elektroinštalačných prác od projektovania cez realizácie, revízie až k servisu. Ponúkame montáže technológií a výrobkov od firiem ako sú DEVI™, ELKO EP®, INELS® a iné.

Vykonávame činnosti

 1. Konzultácie
  prekonzultujeme s vami požiadavky a predstavy – ponúkneme nové a netradičné riešenia
 2. Zameranie a rozpočet
  na mieste zameriame objekt a pripravíme podklady pre projekt novej elektroinštalácie a vypracujeme rozpočet
 3. Projektová dokumentácia
  vypracovanie projektu odborným projektantom
 4. Realizácia
  vytýčime trasu pre novú elektroinštaláciu /ak sa jedná o rekonštrukciu, detektorom zistíme staré vedenie, aby nedošlo k poškodeniu/, vydrážkujeme a uložíme nové káble a elektroprístroje. Zrealizujeme predstavy do skutočnej formy a odskúšame.
 5. Revízia skutočného stavu
  dodáme kompletnú dokumentáciu podľa skutočného stavu doplnenú o foto dokumentáciu a východziu revíznu správu od kvalifikovaného revízneho technika
 6. Záručný a po záručný servis
  na vykonanú prácu poskytujeme trojročnú záruku a na výrobky garanciu, ktorú udáva ich výrobca, poprípade dodávateľ
 7. Opravy
  vykonávame opravy na našich, ale aj iných elektrozariadeniach a elektroinštaláciách
 8. Modernizácia
  zmodernizujeme zastaralé technologické zariadenia a inštalácie
 9. Dokumentácia skutočného stavu
  vypracujeme chýbajúcu elektrotechnickú dokumentáciu k vašim starým elektrickým zariadeniam, alebo inštaláciám
 10. Poradenstvo
 11. Používané technológie
  oboznámime vás s nami používanými technológiami a rôznymi technickými riešeniami formou textovej alebo vizualizovanej prezentácie tak, aby ste ste získali dôveru k našej ponuke

Doklady