Na stiahnutie

Všetky vzory sú výlučným majetkom firmy YACANA a ich používanie sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

Po registrácii si môžete voľne stiahnuť vzory a použiť ich na nekomerčné použitie pre vlastnú potrebu.

Pokiaľ chcete vzory používať na komerčné účely musíte požiadať majiteľov firmy YACANA o písomné povolenie k užívaniu daného vzoru. O povolenie je možné požiadať aj elektronickou formou. Následne vám bude doručené potvrdenie o používaní daného vzoru na vašich výrobkoch. Daný vzor je aj naďalej majetkom firmy YACANA a je možné ho poskytovať aj iným žiadateľom. Nestávate sa jeho výhradným majiteľom máte len právo ho používať na vlastných výrobkoch, na ktorých je logo vašej firmy.